Blog

Video: tercera part del procés de fabricació, el vernís.

Video: tercera part del procés de fabricació, el vernís.

Les peces mecanitzades pasen per les fregadores, que les preparen per dona'ls-hi la primera capa de venís: el fondejat.

La línia de vernís ultravioleta és l'encarregada de donar-li la primera capa a totes les peces.
Aquesta màquina fa que la capa tingui molta diuresa i que les peces surtin seques a l'instant gràcies als 24.000W de potència de les llums ultravioleta.

Seguidament tornen a pasar per les fregadores per preparar-les per entrar a la cabina de venís a pistola on se'ls aplicarà l'acabat definitiu.

Un cop envernissades, les peces estaran 24 hores assecant-se abans de passar a la zona de muntatge i embalatge.

Vols veure-ho en persona? Contacta amb nosaltres i et rebrem encantats!
http://moblesciurans.com/ca/contacte