Blog

Logotip Ciurans

NOVA IMATGE CORPORATIVA CIURANS

La nova proposta conceptual i gràfica es construeix mitjançant la tipografia i la incorporació d’un isotip com a element identificatiu de la marca. Per una banda, la tipografia ens transmet proximitat i empatia, doncs no té ni puntes ni arestes i les seves línies estableixen un clar paral·lelisme amb les formes del mobiliari definit a les col·leccions.

Per altra banda, l’isotip ens denota el concepte modular. És a dir, la forma s’ha creat a partir de la similitud amb la secció d’un tronc. Aquesta forma mostra les anelles de creixement dels arbres, que podem relacionar directament amb els valors de tradició i experiència de Ciurans.

Per últim, la gamma cromàtica s’ha definit per la similitud amb la fusta i també per la sobrietat i elegància que transmet. El claim ens comunica tradició i compromís.

Amb aquest canvi aconseguim actualitzar una imatge corporativa que necessitava un nou concepte visual d’acord amb les col·leccions actuals. La nova imatge transmet modernitat i elegància.