Vídeos

El procés de producció, tercera part

Les peces mecanitzades pasen per les fregadores, que les preparen per dona'ls-hi la primera capa de venís: el fondejat. La línia de vernís ultravioleta és l'encarregada de donar-li la primera capa a totes les peces. Aquesta màquina fa que la capa tingui molta diuresa i que les peces surtin seques a l'instant gràcies als 24.000W de potència de les llums ultravioleta. Seguidament tornen a pasar per les fregadores per preparar-les per entrar a la cabina de venís a pistola on se'ls aplicarà l'acabat definitiu. Un cop envernissades, les peces estaran 24 hores assecant-se abans de passar a la zona de muntatge i embalatge.